STRECHY-MK

Kontakt

STRECHY-MK
Nižné Kamence 848
013 05 Belá

Tel.: +421 41 569 5523
GSM: +421 903 127 519
E-mail: info@strechy-mk.sk

HotLine 0903 127 519

Profil firmy

Foto z našej práce

Naše bohaté skúsenosti z oblasti strešných konštrukcií spolu s dokonalým riešením všetkých detailov sú zárukou kvalitne vyhotovenej strechy, funkčného dizajnu a veľmi priaznivého pomeru cena - kvalita.

Pri výstavbe nových striech sa riadime platnými normami a zákonmi, zohľadňujeme ekonomické a estetické požiadavky zákazníka. Strecha ako dôležitý prvok stavebného objektu, musí byť spoľahlivá a trvácna, aby mohla bezproblémovo a dlhodobo chrániť objekt pred poveternostnými vplyvmi.

My garantujeme strechu ako komplex, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky: kvalitu a trvanlivosť použitých materiálov, správne a odborne dokonale vyhotovené detaily, rýchlosť a precíznosť prác, dodržiavanie dohodnutých termínov a v neposlednom rade i priaznivú cenu. Pri voľbe optimálnych materiálov a detailov berieme do úvahy klimatické podmienky, nadmorskú výšku, lokalitu, funkčné využitie a estetické výrazové prostriedky.

Putovanie za Vašou novou strechou sa u nás začína bezplatným poradenstvom a konzultáciami o potrebách a predstavách klienta s ohľadom na finančné možnosti. Na základe projektovej dokumentácie nasleduje ponuka a výber vhodných materiálov a technologických postupov, následne vyhotovenie cenovej ponuky. Venujeme sa rovnako zodpovedne realizáciám striech rodinných domov ako aj bytových domov, občianskych budov i väčších priemyselných objektov.